Abiscaffe2.jpg
abismarket.jpg
abisrestoran.jpg
ponudaslika.jpg
previous arrow
next arrow
Shadow

Opcije programa ABIS

Veliki izbor opcija koje pruža programski paket ABIS koje se permanentno unapređuju, daju nam obavezu da ukratko opišemo njihov rad.

Samim time pobuđujemo maštu našim korisnicima i kako sadašnjim, tako i budućim za unapređenje poslovanja.

Noseći breme inovatora konkurenciji koja pokušava da nas sustigne podižemo sve veće limite i tako unapređujemo softversko okruženje u zemljama u kojima se vrši distribucija i razvoj našeg i Vašeg sistema.

ABIS - osnovne funkcionalnosti

Višekorisničko okruženje

-  vođenje nekoliko magacina (zaliha na stanju) sa različitim pravima i prebacivanjem robe sa internim dokumentima,

- rad sa partnerima (kupci i dobavljači) po grupama i specijalnim dodatnim svojstvima,

- rad sa artiklima (šifriranje, poreska stopa, usluge...), mnoštvo svojstava koji određuju iz kog magacina se isporučuju,boju, slike, ...,

 - prijem i prodaja robe na veliko putem otpremnica,

-  finansijsko i robno zaduženje partnera,

-  fakturisanje u skladu sa PDV-om, ulazne fakture, kalkulacije,

-  poručivanje, ponude, profakture,

- Uređivanje i pregled svih dokumenata sa mogućnošću ispravke po pravima korisnika

- Fakturisanje po više otpremnica (čak i po delovima otpremnica)

- nivelacije, popis, otpis, interni prenos, uplate i isplate,

- Rad sa više cenovnika (sistem za formiranje cena). Prava operatera na cenovnike.
- Automatsko izračunavanje cena prema procentu uvećanja ili umanjenja

- trgovačka knjiga ili/i knjiga šanka (DPU),

- Automatska ili odložena proizvodnja kod složenih artikala (u trenutku prodaje ili kasnije) sa zbirnim odabirom po danu ili po klijentu

- Blokiranje poluproizvoda za odloženu proizvodnju

- Više varijanti normativa sa odabirom trenutno aktivnog,

Zaključavanje od promene normativa sa šifrom,

- Proizvodnja bez normativa, (specijalni artikli koji se proizvode namenski)

- Rasklapanje bez normativa, (pretvaranje složenog artikla u proste, npr svinja u mleveno meso, vrat, slaninu i sl.)

- Mogućnost brisanja proizvodnji i naknadne prepravke i obrade,

- Preračunavanje nabavnih cena (automatski ili ručno),

- Zaključavanja promene dokumenata za period, (da obrađeni period ne može niko menjati)

- trenutno poslovanje („online“) u okviru jednog objekta,

-  razmena podataka sa dislociranim objektima,

- automatske procedure (backup i sl.),

- Uređivanje zaglavlja i podnožja svakog tipa dokumenta (kuhinjski, među, krajni ...)

- Konsignaciona prodaja

- Popusti sa i bez PDV-a

- Beleženje istorije stanja za svaki dan,

- Beleženje istorije promene cena,

- Popis sa unosom preko txt fajlova ili direktno. Sa cenama ili bez.

- Unos dodatnih troškova kod prijema

- Provera totala kod prijema, (kod unosa traži se total koji abis preračuna i ako postoji razlika ispravlja se ili se traži objašnjenje)

-Bilans partnera u spisku

- Automatski update,

- Prodaja artikala po nivou pristupa operatera

- Registracija programa prema željama za period, samo u određene dane i po modulima

- Slanje na email željenog izveštaja

- izveštaji:

o   prodaja robe po računima (pregeled prodatih artikala i pruženih usluga u toku određenog dana ili perioda,

o   prodaja robe po otpremnicama, nefakturisane otpremnice

o   specifikacija fakturisanih otpremnica, stanje blagajne

o   balans partnera po fakturama ili otpremnicama

o   kartica artikla, stanje zaliha

o   knjiga ulaznih faktura, knjiga izlaznih faktura

o   kontrola storniranih stavki, itd.

o   Izveštaji o broju gostiju po računu ili stolu

I mnogi drugi prema potrebama

ABIS – funkcionalni dodaci (mogućnosti uz doplatu) 

napredni izveštaji,
-Poručivanje na „ordermanu“ mobilnom uređaju,
- Specijalni modul za zabavu i poručivanje na svakom stolu,
- kreditna prodaja i popusti preko klijentskih kartica,
- rad sa više bankovnih računa,
-
automatsko poručuvanje,
- partije-varijante (svojstva artikala),
- serijski brojevi,
- automatsko obavljanje zadataka,
- Automatski izvoz podataka u drugu bazu
- rad sa kolektorom podataka,
- automatski uvoz i izvoz fajlova u POS-u,
- automatski izvoz fajla prodaja iz POS-a po završetku dana,
- prilagođavanje izgleda fakture i otpremnice specifičnim potrebama (html, xml...), itd.
- Razmena podataka sa drugom ABIS bazom
- Logovanje operatera pri dolasku na posao
- Kontiranje dokumenata
- Klijentske kartice
- Popusti po klijentima za odredjenu potrosenu sumu
- Izvestaji: minimalne - maksimalne količine robe (za poručivanje)
- Modul za odabir jela za doručak, ručak ili večeru
- Catering modul
- Fitness modul
- Dodatni displej za kuhinju
Specifičan željeni izgled za međuračune, porudžbine, i glavne račune
- Zabrana popusta za određene artikle ili grupe
- Modul za skeniranje dokumenata
          

-Štampanje fiskalnih računa bez PDV-a (za Diplomatska predstavništva i plaćanje Vaučerima)

- Podrška za eFakture

Radi mnoštva opcija kako popisanih na ovoj stranici tako i onih koje nisu radi specifičnosti ušle na opis, pitajte za pojašnjenja.