Abiscaffe2.jpg
abismarket.jpg
abisrestoran.jpg
ponudaslika.jpg
previous arrow
next arrow
Shadow

Izveštaji

Izveštaji u ABISU i TISI

Izveštaji u Abisu i Tisi se mogu koristiti preko menadžera izveštaja gde možete sami dodavati uslove za izveštaje, sortirati ih ili grupisati.
Takođe mogu se koristiti već predefinisani izveštaji im menija Izveštaji koji će vas voditi kroz čarobnjak do željenog rezultata.

Postoje i drugi načini za dobijanje izveštaja preko automatskih procedura, izvoza u txt ili xls i druge formate.

Menadžer za izveštaje

Do menadžera za izradu izveštaja u abisu ili tisi dolazi se preko menija Izveštaji ili preko brzog tastera INFO ostalo.

 ABISreportsmall

Postoje već predefinisani izveštaji u bazi ali možete uvesi i druge nove izveštaje.

Obično se sastoje iz jednog SQL paketa koji može sadržati nekoliko SQL funkcija i pogleda(View) u bazu sa ekstenzijom SQL
i samog opisa prikaza sa kolonama, centriranjem, maskama itd sa ekstenzijom RPD.

Prilikom dobijanja izveštaja isti se može izvesti u txt, xls i druge formate ili odštampati na windows štampaču.

Sam željeni izveštaj se može snimiti i sačuvati i izvesti i prebaciti u drugu bazu.

 

Primer izveštaja:

1. Izveštaj o Saldu partnera po fakturama, nefakturisanim dokumentima i plaćanjima  / 25.4.2011

 

Napomena:
Crnim su sakriveni podaci radi zaštite privatnosti.