Abiscaffe2.jpg
abismarket.jpg
abisrestoran.jpg
ponudaslika.jpg
previous arrow
next arrow
Shadow

Abis update SP301

U novom update omogućili smo da sami korisnici biraju veličinu fontova u menijima.
Prepravili smo da se kod plaćanja u ABIS-u uvek prikazuje stanje blagajne, kao i dugovanje/potraživanje. Na taj način pored prikazanih neplaćenih faktura ili otpremnica možete videti i zbir.
Dodali smo kod prijema i fakturisanja kolonu sa poreskom stopom za artikle.
Izmenjena je "tamplate" datoteka za rad sa artiklima u fiskalnom uređaju.
Dodata je kolona magacin u pregledu dokumenata.
Izrada predračuna automatski onemogućava otpremu robe.