Abiscaffe2.jpg
abismarket.jpg
abisrestoran.jpg
ponudaslika.jpg
previous arrow
next arrow
Shadow

Ostale novosti

NOVOSTI U ABIS SOFTU

Novosti u SP288

U slučaju da je broj artikala po stranici u POS-u sa ekranom osetljivim na dodir veći od mreže, postavlja se strelica za novu stranicu.

Nazivi za grupe artikala mogu da imaju drugačiju boju i poziciju na tasteru grupe. Dole, Gore, Sredina. Ovakve grupe su uočljivo različite od artikala.

Takođe na strelici za vraćanje stoji grupa artikala u koju se vraćate.

ABIS SP287

Novosti i ispravke u novoj verziji

- Nov taster u gornjoj traci alata za povratak u koreni nivo artikala (korisno kada ima mnogo podgrupa za brži rad)
- Skrivanje tastera iz gornje trake ako se postavi na donjoj
- Mogućnost permanentnog uključenja rada sa kratkim nazivima artikala mora predhodno biti uključen registar za rad sa njima POS.ArtName.UseShort. Pruža se mogućnost da se štampaju fiskalni računi sa kratkim nazivom, a fakture sa dugim.

ABIS SP286

Nove opcije u pakovanju 286

- Novi registar Document.Check.Exists.RegNo i Document.Check.Exists.VATNo sa kojim se kontroliše da li ABIS da porverava postojanje PIB i Reg.Br. prilikom izrade fakture

- Ispravka u radu sa pakovanjima. Više prilagođeno stvarnim potrebama.

- Ispravka kod upisa artikala na račun u POS-u

ABIS SP285

Nova verzija 5.10 SP285 donosi pored manjih ispravki i :

- Fiksna visina računa za željene partnere (koristi se za Ugovorene ili promotivne tople obroke)
- Blokiranje proizvodnje za polu proizvode (za POS i odloženu proizvodnju)
- Podešanje promene imena operatera u fiskalnom uređaju prema željama
- Opcije artikala na Lizingu (period, tip, vrsta, Inicijalno plaćanje, ostatak)
- Obeležavanje nekorektnih klijenata
- Klijentski kredit za Hotel

 

Abis SP 283

Izašla nova verzija ABIS-a SP283.

Noviteti u novoj verziji su:

POS:

1. Dodati novi registri (i povezane funkcije):
-  Mogućnost snimanja izgleda i aktivnih kolona u modu za tastaturu.
-  Mogućnost snimanja izgleda i aktivnih kolona u modu za touchscreen.
-  Interval, u sekundama, za automatski logout operatera ako nema interakcije sa aplikacijom.
-  Grupiše artikle na međuračunu.
-  Podešavanje intervala, u mili sekundama, između štampanja uzastopnih među ili kuhinjskih računa.
-  Podešavanje veličine separatora za brze tastere.
-  Mogućnost Administratora da zatvori bilo kog operatera bez potrebe za operatorskom šifrom.
-  Mogućnost unosa šifre sa samo jednim karakterom i bez potrebe da se pritiska enter.
-  Broj štampanih računa/faktura koje se štampaju na fiskalnom štampaču.

2. Nove funkcije

- opcija da se manuelno postave veličine i pozicija kolona u POS-u

- Mogućnost da se ručno postavi pozicija grupe ili artikla u POS rešetci

- Opcija da se postave printeri sa većim prioritetom za kihinjske isečke

- Opcija da se svakom artiklu ponaosob dodeli popust ili promeni cena u POS-u

- Opcija da se dozvoli samo nekim operaterima da mogu davati popust ili menjati cenu artiklu

- Mogućnost pomeranja brzih tastera levo ili desno bez potrebe za brisanjem prethodnih tastera

- Mogućnost da Menadžer izostavi neke operatere pri zatvaranju svih operatera odjednom

- Mogućnost za automatsku štampu određenih izveštaja pri zatvaranju dana na POS-u

- Mogućnost ručnog pokretanja Happy Hour moda

- Novo svojstvo artikla – „Level of sale” (#105): mogućnost ograničavanja da artikal može da prodaje samo operater sa dovoljnim pravima

- Novo svojstvo partnera – „Is VIP” (#56): Partneri sa ovim aktiviranim svojstvom će se prikazivati prvi na lsiti za odabir partnera u POS-u

- Poboljšan prozor za prikaz partnera u POS-u. Sada postoji i mogućnost filtriranja po Imenu

- Popravljen problem pri kliku na brzi taster U GOTOVINI pri čemu se ponekada pojavi poruka Plaćanje preostalog dela u gotovini

 

ABIS:

1. Mogućnost ubacivanja filtera za artikle bez cene ili artikle bez normativa pri prodaji iz ABIS-a

2. Sređen problem pri popisu sa pakovanjima.

3. Sređen problem pri snimanju dokumenata sa drugačijom valutom plaćanja (sada snima sa 6 decimalnih mesta umesto sa 4)

Strana 1 od 2