Abiscaffe2.jpg
abismarket.jpg
abisrestoran.jpg
ponudaslika.jpg
previous arrow
next arrow
Shadow

Other news

Change of tax groups

Prema Uredbi vlade Republike Srbije od 1.10.2012. godine doći će do promene poreske stope đ sa 18% na 20%.

Potrebno je da svi korisnici programa Abis, Tisa, F-link izvrše promenu i od 1.10.2012 započnu evidentiranje artikala po novoj poreskoj stopi.

Oni koji nisu u mogućnosti da to urade na sam dan potrebno je da evidentiranje pordaje vrše sa ručnim fiskalnim računima sve dok im se u fiskalnim uređajima i u programu ne promeni poreska stopa.

Molimo sve korisnike da se jave da bi mogli da napravimo raspored promena. Potrebno je uraditi dnevni izveštaj i izvršiti promenu stope. Takođe se predlaže i brisanje artikala i ponovno programiranje.

Ukoliko se zadržava ista maloprodajna cena onda sa istim cenama ili ukoliko se vrši promena prodajne cene sa novim cenama.

Linearno uvećavanje cena je moguće, ali kod linearnog uvećanja maloprodajna cena može biti loše zaokružena te je potrebno primeniti i neko od zaokruživanja (npr na 0.50 dinara)

Prema ovoj Uredbi ne menja se ništa kod privrednih subjekata koji nisu bili u pdv sistemu. Oni i dalje evidentiraju prodaju sa poreskom grupom A od 0%.

Takođe sa ovom Uredbom izuzeti su od upotrebe fiskalnih kasa mnoge delatnosti koje paušalno plaćaju porez i povećana je lestivica za ulazak u pdv sistem.

New options in ABIS SP267

Version od ABIS and TISA SP267 brings following fixes and news:

In form for editing invoices

1. Possible to move invoice from store to store

2. Possible adding of articles on invoice

3. Visible value with and without VAT

4. Changing of invoice type (in-out)

In form for creating invoice is visible value with and without VAT

Fixed that all operators who have rights to edit invoices can see them

Changed that if there is variant of recipe, but in the moment variant is empty, not to make production protocol (article goes to minus)